Grafit naturalny

GRAFIT W8045 I W8150

Grafit amorficzny Sinograf Grafit amorficzny w postaci pudru przeznaczony jest do sporządzania posypek i pokryć oddzielających przy produkcji odlewniczej i hutniczej. Może być stosowany zarówno w postaci proszku jak i w formie zawiesiny na bazie wody. Jest to doskonały suchy smar, ekonomiczny oddzielacz modeli i form odlewniczych.

GRAFIT ZG85

Sinograf grafit amorficzny Grafit amorficzny w postaci ziarna, oczyszczony z frakcji pylistych, przeznaczony jest do nawęglania żeliwa w indukcyjnych i elektrycznych piecach łukowych. Specjalny grafit o drobnym ziarnie może być również wykorzystywany w pneumatycznych urządzeniach do nawęglania metodą wdmuchu.

GRAFIT FG192 I FG392

Grafit wielopłatkowy Sinograf Grafity wielkopłatkowe o wyraźnej strukturze łuskowej i charakterystycznym metalicznym połysku. Stosowaną są jako komponent materiałów uszczelniających, wyrobów ogniotrwałych oraz w technice odlewniczej.

GRAFIT MG192 I MG392

Sinograf grafit drobnopłatkowy Grafity drobnopłatkowe o średniej czystości przeznaczone dla odlewnictwa oraz produkcji hutniczej. Są również efektywnym dodatkiem powłok antystatycznych i pasywujących gdzie spełniają rolę przewodnika ładunków elektrycznych.

GRAFIT M1596 I M3096

Grafit płatkowy Sinograf Mikroproszki na bazie grafitu płatkowego o wysokiej czystości przeznaczone są przede wszystkim jako komponenty smarów grafitowych. Z powodzeniem są również wykorzystywane jako dodatki modyfikujące do tworzyw sztucznych, farb i roztworów koloidalnych.

GRAFIT EG290 I EG096

Modyfikowany chemicznie grafit Modyfikowany chemicznie grafit ekspandujący. Ze względu na możliwość ekspansji w podwyższonych temperaturach, materiał ten stosowany jest jako czynnik zmniejszający palność (antypiren) w tworzywach i  powłokach przeciwpożarowych lub odpornych na ogień.

GRAFIT EG399

Grafit ekspandujący EG399 Grafit ekspandujący o wysokiej czystości oraz o dużej potencjalnej możliwości ekspansji na poziomie 300 ml/g. Ten rodzaj grafitu jest przeznaczony produkcji materiałów elastycznych i grafitowych uszczelnień wysokotemperaturowych.

DYSPERSJA G-4

Dyspersja grafitowa G-4 Sinograf Grafitowa dyspersja koloidalna w formie półpłynnej zawiesiny z dodatkiem substancji stabilizujących. Jest to specjalny preparat do natryskiwania pokryć ochronnych w odlewnictwie metali oraz do smarowania matryc kuźniczych.